Sự thật về trùng tang, Hóa giải trùng tang! Trấn yểm vong và trấn yểm mộ ⋆ Đồ thờ Sơn Đồng Hà Nội

Sự thật về trùng tang, Hóa giải trùng tang! Trấn yểm vong và trấn yểm mộ

SỰ THẬT VỀ TRÙNG TANG TRẤN YỂM VONG & TRẤN YỂM MỘ.
Hiện nay trong nhân gian có những phương pháp tính trùng tang, nhập mộ, thiên di cho người mất dựa trên ngày giờ mất và tuổi thọ để quy kết rằng người này mất sẽ khiến bao nhiêu người trong họ chết theo. Tôi gọi đây là mê tín trầm trọng, là sự mị dân của các thế lực tà đạo ngoại bang lan truyền vào dân tộc Việt Nam, làm cho con người sống bất hiếu, ích kỷ với nhau. Việc con cháu trấn yểm vong, trấn yểm mộ của cha ông, trấn yểm mộ của người thân là hành động thất đức, hành động vô đạo đức do không hiểu gì về nhân quả.
* Vậy bản chất của việc trùng tang là gì? Và phương pháp hóa giải ra sao?
Chết trùng của một gia đình được hiểu là việc trong một gia đình, một dòng họ nào đó liên tục có nhiều người cùng chết trong một năm hoặc trong vài năm. Những người chết đó là những người trẻ tuổi, còn khi đã già thì không nên tính.

* Nguyên nhân của chết trùng:

Luật nhân quả vận hành cả vũ trụ, không chừa một ai. Người nào hành thiện sẽ nhận được phước báo, người nào tạo nghiệp ác sẽ nhận quả báo. Phước đức và nghiệp báo không chỉ trong hiện kiếp mà nó còn là sự liên kết nhân quả trong nhiều kiếp.
Một gia đình/dòng họ có nhiều người chết trẻ là do sự sắp đặt nhân quả của vạn vật. Những người chết trẻ kiếp này do kiếp trước tạo nghiệp sát sinh, sá.t nhân hại người nên cùng được đầu thai để hội tụ trong một gia đình/dòng họ để mà trả nghiệp. Khi đó sẽ được đầu thai vào gia đình/dòng họ có những người cũng tạo nhiều nghiệp lực, nghiệp lực trùng nghiệp lực. Những người bị chết trẻ là do nghiệp lực từ kiếp trước và kiếp này do không hành thiện cứu người nên đến ngày giờ theo nhân quả họ phải trả nghiệp. Đó chính là chết trùng hay còn gọi là trùng tang của gia đình/dòng họ.
Như vậy chết trùng hay còn gọi là trùng tang là sự trùng lặp nghiệp lực của nhiều người đã từng tạo nhiều nghiệp sát sinh, sát nhân. Dân gian có câu “Có phúc được hưởng, có nghiệp phải chịu” là như vậy. Do đó chết trùng là do nhân quả vận hành, các ngài thuộc hội đồng quan ngũ quỷ thần dưới cõi trời địa phủ đi bắt họ về chứ không phải vong linh về bắt con cháu hay chỉ điểm hoặc khai tên con cháu cho các ngài đi bắt. Việc con cháu trấn yểm mộ, bắt vong nhốt lên cửa chùa là sự vi phạm đạo đức, vi phạm chữ hiếu của người sống với người chết. Họ chết do nghiệp lực, họ không có quyền hành gì về bắt con cháu chết theo. Con cháu chết là do nghiệp của họ trong tiền kiếp, vì không hành thiện kiếp này nên phải bị chết do nhân quả. Chính vì vậy việc trấn yểm vong, trấn yểm mộ của các thầy bà, thầy pháp, thậm chí cả thầy chùa không những làm cho vong linh đó chấp ngã hơn mà còn dùng tinh tà, âm binh, quỷ để giam giữ và đánh đập vong linh. Điều này khiến cho vong linh khó có thể tu giác ngộ và khó siêu thoát.
Do đó chúng ta phải bài trừ đi những quan điểm mê tín dị đoan trong việc yểm mộ, trấn vong do mấy pháp môn tà đạo ngoại bang truyền vào để gây u mê và khổ đau cho nhân dân chúng ta.
hóa giải trùng tang
hóa giải trùng tang

* Hóa giải trùng tang!

– Trước tiên để chặn đứng việc chết trẻ thì chúng ta phải thấu hiểu luật nhân quả, sống đúng đạo đức làm người, luôn luôn yêu thương quan tâm mọi người.
– Không được trấn yểm mộ, trấn yểm vong lên chùa nhằm nhốt vong. Vì nếu làm như vậy thì tức là ta đang tạo nghiệp bất hiếu với gia tiên, đang làm chậm hoặc ngăn chặn quy trình luân hồi của người mất. Bởi người mất cần phải được về địa phủ để đúng quy trình luân hồi. Ở địa phủ có các ngài giảng giáo lý giác ngộ để cho vong linh nhanh giác ngộ.
– Con cháu và người sống làm lễ Phổ độ gia tiên theo nghi thức trong cuốn lễ này để nhờ hội đồng tuệ linh giác ngộ ở cõi trời địa phủ thuyết pháp giải nghiệp cho gia tiên được nhanh siêu thoát.
– Chia sẻ nhân quả cho mọi người cùng nhau sống đúng đạo lý làm người, hành thiện cứu giúp những người gặp khổ đau, khó khăn. Việc chia sẻ nhân quả để mọi người sống đúng giá trị đạo đức làm người sẽ cứu giúp ta và mọi người thoát án tử, đây chính là Phổ độ cứu người để tạo công đức không gì sánh bằng.
Khi chúng ta làm như vậy thì không những hóa giải nghiệp lực gia tiên, hóa giải chết trùng của vong linh mà còn tạo ra công đức vô lượng để cứu chính mình và con cháu trong dòng họ. Do đó việc giảng giải cho con cháu trong dòng họ là vô cùng quan trọng.
Thầy Nhật Sư Hoàn Đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0986161623