Nghệ nhân Trần Quang Hùng

Ông sinh năm:

Tại Làng nghề mỹ nghệ truyền thống Sơn Đồng